Foto gebouw Accountancy N.O.E.T.H.
Visie
Een complexe informatiemaatschappij noodzaakt PROACTIEF werken.

Mensen en organisaties willen in de toekomst steeds makkelijker over meer en betere informatie kunnen beschikken. Informatie die in de voorgaande jaren alleen voor een selecte groep organisaties of personen beschikbaar was, is nu voor iedereen beschikbaar.

Deze informatie zal mensen en organisaties meer vrijheid geven en zelfstandiger maken. Het verkrijgen van (hoogwaardige) informatie zal er toe bijdragen dat organisaties en mensen beter geïnformeerd zijn, waardoor het "koopgedrag" zal veranderen.
Deze toename van informatie en kennis bij organisaties en mensen zal er eveneens toe bijdragen dat de veranderingen elkaar steeds sneller op volgen en dat "klanten" steeds hogere eisen stellen aan hun leveranciers. Ook verwachten organisaties en mensen steeds meer "kennis" en "kunde" van hun leveranciers omdat zij zelf al over informatie beschikken. Dit geldt ook voor de klanten van accountants. Doordat zij zelf meer toegang hebben tot kennis, zullen zij de toegevoegde waarde van de accountant meer gaan zien in specialistische diensten, waaruit de specialistische kennis en kunde van de accountant blijkt.

Op dit moment is de houding van veel accountants achteraf "reageren" op de vraag van de klant. Proactief werken komt nog onvoldoende aan de orde. Het "reporting on demand" vraagt een volledig andere houding van de accountant. In plaats van achteraf zal er voortdurend proactief naar de klant toe moeten worden geacteerd. Om snel de juiste en betrouwbare informatie te kunnen presenteren, is inlevingsvermogen en kennis van en over de klant nodig.

De accountant van de toekomst zal er anders uitzien. De accountant van de toekomst heeft kennis van en over zijn klanten en begrijpt waar de klant mee bezig is. Dit stelt de accountant van de toekomst in staat om die rapportage aan te leveren waar de klant behoefte aan heeft. De accountant van de toekomst is flexibel en is in staat om zijn rapportage voortdurend aan te passen aan de veranderende omgeving van zijn klant. De accountant van de toekomst is ook in staat om proactief te werken en steeds op voorhand in te spelen op de toekomstige wensen van zijn klanten. De accountant van de toekomst kan rapportage op elk moment aanleveren, onafhankelijk van tijd en plaats.

Accountancy N.O.E.T.H. gaat deze uitdaging ten volle aan door een ver doorgedreven informatisering én het gebruik van de modernste programma’s; alles ten dienste van de klant.