Foto gebouw Accountancy N.O.E.T.H.
Second opinion
Voor een af te spreken vergoeding worden uw jaarrekeningen en belastingaangiften inkomsten- dan wel vennootschapsbelasting over de afgelopen vijf jaar op hun merites beoordeeld.

Aan u wordt een advies uitgebracht in de vorm van een lijst van aanbevelingen en bevindingen, inclusief opgave van kosten voor het herstel en de geconstateerde afwijkingen en de uit het herstel voortvloeiende voordelen.