Foto gebouw Accountancy N.O.E.T.H.
KMO-Portefeille
KMO-Portefeille

Accountancy N.O.E.T.H. is een erkend dienstverlener voor het domein Algemeen Advies en Strategisch Advies (o.a. bedrijfsoverdracht, -overname, -verkoop, -stopzetting)

U kan van ons volgende adviezen en begeleiding krijgen die in aanmerking komen voor verrekening via KMO-Portefeuille van het Agentschap Innoveren & Ondernemen:
 • Familiale opvolging
 • Overname, verkoop, fusie of stopzetting van uw onderneming onder alle mogelijke vormen zoals o.a. Management Buy Out, Owner Buy Out of andere
 • Splitsing van uw bestaande activiteiten of eenheden
 • Samenwerkingsakkoorden met andere bedrijven
 • Financiële adviezen ivm uitbreiding, opstart nieuwe activiteiten of nieuwe vestiging
 • ...
Wij adviseren u en begeleiden u in het volledige proces met o.a.:
 • Intakegesprek, kennismakingsgesprek...
 • Waardebepaling
 • Due Diligence (volledig nazicht van de boeken)
 • Financieringsbehoeften en -mogelijkheden
 • Geheimhoudingsverklaringen
 • Intentieverklaringen
 • Overname overeenkomst
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • ...
Algemeen advies omvat o.a. éénmalige adviezen betreffend een specifieke situatie, probleem of opportuniteit.

Na een intakegesprek werken wij, conform de besproken items en gemaakte afspraak, een schriftelijk advies uit dat bij een gesprek kan verduidelijkt worden. Opgelet: algemeen advies omvat geen vragen/antwoorden over uw reguliere boekhouding.

Strategisch advies omvat veeleer een volledige advisering en begeleiding bij grotere projecten zoals een overname, een familiale opvolging...

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Welke subsidie kan u krijgen?

Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies

Via de vernieuwde kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen, kunnen kmo's subsidies bekomen voor het inwinnen van bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 40% subsidie tot een maximum van €10.000 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van €15.000 op jaarbasis.

Alle informatie over KMO-Portefeuille kan u ook vinden op:

http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers