Foto gebouw Accountancy N.O.E.T.H.
Jaarrekeningen
Voor een afrondend geheel van uw financiële administratie is Accountancy N.O.E.T.H. de aangewezen organisatie om uw jaarrekening samen te stellen.
Bij Accountancy N.O.E.T.H. heet de jaarrekening geen jaarrekening meer. Wij spreken van een financieel verslag over het boekjaar.

Het financieel verslag omvat de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop, ook waardevolle toegevoegde overzichten, zoals kengetallen, meerjarenoverzichten en bespreking van balans en de resultaten.

Uw financieel (jaar) verslag wordt daardoor een instrument om uw onderneming te besturen en beleidsbeslissingen te nemen.