Foto gebouw Accountancy N.O.E.T.H.
Boekhouding
Binnen Accountancy N.O.E.T.H. heerst de filosofie, dat u datgene, wat u zelf kunt, ook zelf moet doen. Hiermee bespaart u op uw kosten.

U bent heel goed in staat om 80% van de werkzaamheden zelf te doen. Voor de overige 20% heeft u hulp en assistentie nodig.
U kunt dan ook gebruik maken van onze financiële administratie regeling.
U krijgt uitleg en instructie met betrekking tot de inrichting van uw financiële administratie.
Heeft u er echter geen behoefte aan om uw administratie zelf te verzorgen, dan kunt u die aan ons uitbesteden.
Wij verzorgen voor u een volledig uitgewerkt financieel verslag, o.a. bevattende uw jaarrekening over enig boekjaar, alsmede relevante kengetallen, interpretaties, branchevergelijkingen, etcetera.

Bovendien beoordelen wij periodiek de door u gevoerde administratie.
Daarnaast verzorgen wij uw aangifte omzetbelasting.